Termeni si Conditii

Ultima actualizare pe data de 18 Ianuarie 2019.

Acești Termeni și Condiții de Utilizare guvernează accesul dumneavoastră la și utilizarea web site-ului accesibil prin adresa url theoak.ro (“Web Site-ul”) și alte aplicații ce fac trimitere la acești Termeni și Condiții de Utilizare, ce sunt operate/ administrate de Restaurant The Oak (“Aplicațiile”, “Serviciile” noastre) și vă informează cu privire la termenii și condițiile în care restaurantul nostru vă distribuie oricare dintre produsele sale (“Produsele”) enumerate pe Web Site-ul nostru/Aplicațiile noastre.
 
Termenii și Condițiile de Utilizare trebuie să fie citite împreună cu Politica de Confidențialitate The Oak și ambele documente pot face obiectul modificărilor periodice. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă conformați cu ultima versiune din Termenii și Condițiile de Utilizare și Politica de Confidențialitate în vigoare în orice moment. Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor și plasarea unei comenzi prin Web Site-ul și Aplicațiile noastre sunteți de acord să fiți obligați de Termenii și Condițiile de Utilizare și Politica de Confidențialitate.
 
Textul acestor Termeni și Condiții de Utilizare este disponibil pe Internet la theoak.ro/termeni-si-conditii/ într-un format care permite stocarea și reproducerea acestora. Un link către pagina de internet care conține textul acestor Termeni și Condiții de Utilizare este afișat pe fiecare pagină a Web Site-ului (în subsolul paginilor). Cu fiecare utilizare a informațiilor, serviciilor și resurselor Web Site-ului sau ale Aplicațiile, inclusiv prin deschiderea unei pagini de internet a Web Site-ului sau a unei secțiuni din Aplicații, sau prin apăsarea click pe un link afișat pe Web Site sau într-o acțiune în cadrul Aplicațiilor, Utilizator și Utilizatorul Înregistrat (astfel cum sunt definiți în Secțiunile 2.2 și 2.3 de mai jos) recunosc și acceptă că au citit acești Termeni și Condiții de Utilizare, sunt de acord în mod expres cu aceștia și se obligă să îi respecte. Termenii și Condițiile de Utilizare vă vor fi puși la dispoziție la momentul la care vă veți crea Contul de Utilizator sau la momentul înregistrării utilizând Facebook Connect conform prevederilor Secțiunii 3.6 de mai jos, sau alte aplicații ale terților, după caz.
 
Pentru oricare întrebări privind Termenii și Condițiile de Utilizare și Politica de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la comenzi@theoak.ro. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare în întregime vă rugăm să nu utilizați Serviciile noastre.

1. CINE SUNTEM
 
1.1. Web Site-ul și Aplicațiile sunt operate de Restaurant The Oak (“The Oak” sau “noi”), restaurant cu specific italian, având sediul în Baia Mare, Piața Libertăţii nr. 4, Maramureş, România. Activitatea The Oak constă în servicii de preparare a alimentelor, servirea acestor preparate culinare și livrarea către dumneavoastră de către noi sau prin terțe părți care prestează servicii de livrare (“Prestatori de Livrări”).

2. SCOPUL SERVICIILOR
 
2.1. Prin intermediul Serviciilor noastre urmărim să vă conectăm cu Restaurantul The Oak și să vă permitem să comandați Produse din meniul acestuia. The Oak, prin Web Site și Aplicații, comercializează Produse în nume propriu, preia comenzi și vă livrează Produsele, în mod direct sau prin Prestatori de Livrări.
 
2.2. Unele dintre Servicii sunt prestate către oricare persoană care utilizează Web Site-ul și/sau Aplicațiile (“Utilizatorul”). Acestea includ, dar nu sunt limitate la, Servicii în legătură cu căutarea și obținerea key regcure pro accesului la informații sub formă de, dar fără limitare la, text, materiale video, imagini, meniu al Restaurantului The Oak, zone de livrare, taxe și program de lucru al Restaurantului nostru, disponibile pe Web Site și/sau în Aplicații, precum și alte Servicii, astfel cum acestea pot fi prestate periodic de către The Oak.
 
2.3. Unele dintre Serviciile prestate pot fi utilizate doar de către persoane care au creat un Cont de Utilizator, astfel cum este definit în Secțiunea 3.1. de mai jos (“Utilizatori Înregistrați”), pe Web Site și/sau srs audio essentials keys în Aplicații. Acestea includ, dar fără a se limita la, Servicii care le permit să plaseze o comandă pentru Produsele Restaurantului, plata online aferentă unei asemenea comenzi prin procesul de plăți online oferit prin Web Site sau Aplicații (dacă este disponibil), precum și alte Servicii prestate pentru Utilizatorii Înregistrați pe Web Site și/sau în Aplicații.
 
2.4. Datorită faptului că Serviciile prestate de The Oak sunt diverse și se extind și sunt modificate constant în scopul îmbunătățirii și extinderii acestora, numărul și caracteristicile Serviciilor, precum și regimul prestării serviciilor pot fi modificate în orice moment de către The Oak. Dacă un Utilizator/Utilizator Înregistrat nu este de acord cu Termenii și teamviewer 14 kuyhaa Condițiile de Utilizare în forma modificată a acestora, acesta sau aceasta trebuie să se abțină de la utilizarea Web Site-ului/Aplicațiilor din acel moment. The Oak nu este responsabil pentru utilizarea Web Site-ului/Aplicațiilor de către oricare Utilizator/Utilizator Înregistrat care face acest lucru fără a fi de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare.

3. CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR
 
3.1. Pentru a utiliza pe deplin Serviciile, veți crea un cont de utilizator prin completarea formularului de înregistrare electronică, disponibil prin butonul “Înregistrare” la theoak.ro/contul-meu/ (“Contul de Utilizator”). Veți completa toate câmpurile marcate ca fiind obligatorii în respectivul formular de înregistrare electronică. Oricare câmpuri pot fi modificate de către Utilizatorul Înregistrat după crearea Contului de Utilizator, în orice moment în timpul înregistrării sau utilizării Web Site-ului și/sau Aplicațiilor. Un cont de Utilizator cu parolă și nume de utilizator/adresă de email va permite Utilizatorului Înregistrat să acceseze atât Web Site-ul cât și Aplicațiile. În cazul refuzului de a furniza informațiile obligatorii solicitate în timpul înregistrării Contului de Utilizator, The Oak este îndreptățit să refuze înregistrarea.
 
3.2. La crearea Contului de Utilizator, prin apăsare click pe butonul “Înregistrare” pe formular, veți fi de acord în mod explicit și voluntar cu prevederile Termenilor și Condițiilor de Utilizare și ale Politicii de Confidențialitate, declarând că ați citit acești Termeni și Condiții de Utilizare și că vă obligați să îi respectați. The Oak poate păstra fișiere jurnal cu adresa IP a Utilizatorilor pe Serverele sale, precum și oricare alte informații, necesare pentru identificarea Utilizatorului Înregistrat și reproducerea acordului Utilizatorului privind Termenii și Condițiile de Utilizare, în cazul apariției unor litigii.
 
3.3. Înregistrarea persoanelor fizice fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă (cum ar fi persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani) ca Utilizatori Înregistrați pe Web Site și/sau în Aplicații nu este permisă. Părinții care exercită drept de custodie, tutorii sau reprezentanții legali ai respectivului minor sunt responsabili pentru toate daunele cauzate de acesta din urmă restaurantului The Oak, Restaurantului nostru și oricăror terți, în procesul de înregistrare sau utilizare a Serviciilor, precum și pentru toate daunele care derivă din date false sau oricare declarație mincinoasă sau înșelătoare.
 
3.4. În completarea câmpurilor din formularul de înregistrare a Contului de Utilizator, viitorul Utilizator Înregistrat este obligat să treacă datele de identificare complete și veridice ale acestuia, precum și toate celelalte informații necesare. Utilizatorul Înregistrat garantează că informațiile furnizate la momentul înregistrării Contului de Utilizator sunt veridice, complete și exacte. Utilizatorul Înregistrat este responsabil să mențină acuratețea și să indice orice modificări în detaliile Contului de Utilizator. În cazurile în care sunt înregistrate date false cu privire la un Cont de Utilizator, The Oak este îndreptățit să înceteze sau să suspende imediat și fără notificare prealabilă prestarea Serviciilor, utilizarea Web Site-ului și/sau Aplicațiilor și Contul de Utilizator.
 
3.5. După crearea unui Cont de Utilizator, Utilizatorul Înregistrat va primi un email de confirmare.
 
3.6. Înregistrarea prin Facebook
 
3.6.1. Pe lângă crearea unui Cont de Utilizator, Utilizatorul Înregistrat se poate înregistra și pe Web Site și/sau în Aplicații prin profilul său de Facebook – o rețea de comunicare socială, prin serviciul Facebook. La crearea unui Cont de Utilizator prin Facebook, toate sau o parte din datele necesare pentru înregistrare vor fi trimise direct și automat din contul Facebook al viitorului Utilizator Înregistrat și primite de The Oak. Prin solicitarea înregistrării pe Web Site și/sau în Aplicații prin Facebook, viitorul Utilizator Înregistrat își exprimă acordul expres pentru ca datele solicitate din contul său de Facebook să fie accesate și transferate de către Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, precum și de către oricare altă persoană care participă la serviciile prestate prin web site­ul facebook.com și care prelucrează datele Utilizatorului) către The Oak. Prin înregistrarea cu Facebook pentru utilizarea Web Site­ului/Aplicațiilor, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare The Oak. Utilizarea de către Utilizatorul Înregistrat a acestui serviciu se realizează în numele acestuia/acesteia în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare aplicabile și politicile de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal ale serviciului. Utilizarea serviciului Facebook nu este reglementată de acești Termeni și Condiții de Utilizare și nu face obiectul acestora.
 
3.6.2. Serviciul de conectare prin Facebook nu este un serviciu prestat de The Oak. Utilizarea de către Utilizatorul Înregistrat a acestui serviciu se realizează în numele acestuia/acesteia în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare aplicabile și politicile de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal ale serviciului. Utilizarea serviciului de conectare prin Facebook nu este reglementată de acești Termeni și Condiții de Utilizare și nu face obiectul acestora.

4. ACCESUL LA SERVICII ȘI DISPONIBILITATEA ACESTORA
 
4.1. Prin intermediul Web Site-ului și a Aplicațiilor, The Oak oferă servicii privind plasarea de comenzi și livrarea Produselor de la Restaurantul nostru în conformitate cu zonele de livrare disponibile. Disponibilitatea livrării și zonele relevante de livrare sunt indicate pe Web Site sau Aplicații. Locația, adresa și zona de livrare a restaurantului sunt indicate pe Web Site sau în Aplicații.
 
4.2. Programul de lucru a restaurantului este indicat pe site și, după selectarea Produselor alese de dumneavoastră, vi se va acorda opțiunea de a plasa comanda dumneavoastră. Pentru fiecare comandă puteți opta fie pentru livrarea acesteia la adresa dumneavoastră, fie pentru ridicarea acesteia de la Restaurantul The Oak.
 
4.3. Accesul la Serviciile noastre este permis temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica accesul la Web Site-ul nostru sau la Aplicațiile noastre fără notificare. Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, Web Site-ul nostru sau Aplicațiile noastre nu sunt disponibile în orice moment sau pentru orice perioadă de timp. Putem restricționa periodic accesul la Web Site-ul nostru sau Aplicațiile noastre, în întregime sau parțial, atât pentru Utilizatori cât și pentru Utilizatorii Înregistrați. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității privind detaliile dumneavoastră de autentificare și oricare activități care au loc în Contul dumneavoastră de Utilizator. Un Cont de Utilizator poate fi dezactivat în orice moment la cerere.
 
4.4. Puteți utiliza Serviciile noastre doar în scopuri legale. Nu puteți utiliza Web Site-ul sau Aplicațiile în niciun mod care încalcă oricare lege sau reglementări aplicabile. De asemenea, sunteți de acord să nu accesați fără autoritate, să nu interferați şi să nu cauzați daune sau să întrerupeți nicio parte din Web Site sau Aplicații, sau oricare rețea sau echipamente utilizate în prestarea Serviciilor noastre.

5. COMENZI
 
5.1. După plasarea unei comenzi prin Web Site sau Aplicații, un email de confirmare a faptului că a fost primită și acceptată comanda dumneavoastră de către Restaurantul The Oak (“Email de Confirmare”) vă va fi trimis de către noi din partea Restaurantului. Contractul pentru furnizarea oricăror Produse comandate de dumneavoastră prin Web Site sau Aplicații va fi între dumneavoastră și Restaurantul The Oak și va fi definitivat doar după ce v-a fost trimis Emailul de Confirmare. Vă rugăm să vă asigurați că ne-ați furnizat o adresă de email corectă, având în vedere că acesta este modul în care vom comunica cu dumneavoastră cu privire la comanda dumneavoastră, și să verificați secțiunea de spam a serviciului dumneavoastră de email dacă nu primiți Emailul de Confirmare. De asemenea, vă rugăm să vă asigurați că ați furnizat o adresă și un număr de telefon corecte pentru a asigura faptul că Produsele comandate ajung în locația corectă. Dacă nu deschideți ușa sau nu puteți fi contactat telefonic la sosirea personalului de livrare la adresa dumneavoastră, personalul de livrare își rezervă dreptul de a părăsi spațiul, și The Oak își rezervă dreptul de a recupera de la dumneavoastră oricare daune pe care The Oak le poate suferi.
 
5.2. The Oak urmărește să ofere un serviciu de calitate și, ca atare, vă solicităm să ne contactați utilizând secțiunea Facebook Restaurant The Oak din cadrul Web Site-ului sau Aplicațiilor sau detaliile de contact disponibile în acești Termeni și Condiții de Utilizare în cazul în care există o problemă cu Produsele dumneavoastră.
 
5.3. Aveți, de asemenea, opțiunea de a face o comandă, fără să creați un Cont de Utilizator. În acest caz, ne veţi furniza în partea de finalizare a comenzii detalii privind adresa de livrare, numărul Dvs. de telefon şi adresa Dvs. de email. Informații dumneavoastră din comandă nu vor fi stocate într-o manieră care să permită identificarea dumneavoastră. Cu toate acestea, sunteți în continuare deplin responsabil pentru activitatea dumneavoastră pe Web Site/în Aplicații atunci când lansaţi o comandă fără un cont de utilizator.
 
5.4. Pentru a utiliza unele dintre Servicii cum ar fi plasarea unei comenzi la Restaurantul nostru, vi se poate solicita în mod expres să fiți de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare. Continuând să utilizați Serviciile confirmați faptul că sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare (“Consimțământ Expres”). The Oak poate păstra Consimțământul dumneavoastră Expres ca dovadă a acordului dumneavoastră. Deși doar unele dintre Servicii pot necesita Consimțământul Expres, nu trebuie să utilizați niciunul dintre Servicii decât dacă sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare.

6. PRODUSE
 
6.1. Produsele oferite prin Web Site și Aplicații pot varia în funcție disponibilitate. Vă rugăm să luați cunoștință de faptul că Restaurantul nostru va face orice este posibil pentru a respecta termenul de livrare specificat la plasarea comenzii; cu toate acestea, termenele de livrare pot fi afectate de factori în afara controlului acestuia și, prin urmare, nu pot fi garantate. Restaurantul The Oak vă va informa dacă luăm cunoștință de o întârziere neașteptată.
 
6.2. Este responsabilitatea dumneavoastră să contactați Restaurantul nostru înainte de plasarea comenzii în cazul în care suferiți de o alergie. Restaurantul The Oak nu poate garanta că Produsele vândute de către Restaurantul nostru sunt fără alergeni.

7. COMENZI INCLUZÂND BĂUTURI ALCOOLICE
 
7.1. Puteți avea opțiunea de a comanda băuturi alcoolice de la Restaurantul nostru. Persoanele care plasează o comandă pentru alcool de la Restaurantul nostru trebuie să aibă peste 18 ani. Băuturile alcoolice pot fi vândute și livrate doar persoanelor peste 18 ani. Prin plasarea unei comenzi care include alcool, confirmați că aveți cel puțin 18 ani. The Oak își rezervă dreptul de a refuza să livreze alcool către oricare persoană care nu pare sau nu poate dovedi că are peste 18 ani. Restaurantul The Oak și Prestatorii de Livrări își rezervă, de asemenea, dreptul a refuza să livreze alcool către oricare persoană care este sau pare a fi sub influența băuturilor alcoolice sau drogurilor.

8. STIMULENTE
 
8.1. Restaurantul nostru pot oferi credite în scopul achizițiilor viitoare, discount-uri la comenzi și produse gratuite (în general “Stimulente”) pentru comenzile pe care le plasați prin intermediul Serviciilor. Fiecare Stimulent poate avea o dată de expirare și reguli specifice care stabilesc dacă Stimulentul poate fi solicitat spre utilizare la o comandă (“Reguli privind Stimulentele”). Deși vom depune toate eforturile pentru a onora data expirării și Regulile privind Stimulentele, Restaurantul nostru își rezervă dreptul de a refuza un Stimulent solicitat spre utilizare, din orice motiv, înainte de data de expirare a acestuia indicată. În cazul în care, pentru un Stimulent acordat nu este specificată o dată de expirare, Restaurantul nostru își rezervă dreptul de a retrage oricând oferta, la libera lor alegere.
 
8.2. Înainte de plasarea comenzii dumneavoastră, detaliile privind un Stimulent aplicabil vor fi afișate pe pagina de finalizare a comenzii pentru a fi vizualizate de dumneavoastră. După plasarea comenzii, Restaurantul nostru indică acceptarea Stimulentului de către acesta prin trimiterea unui email de confirmare a comenzii care identifică dacă Stimulentul a fost acceptat. În cazul în care Restaurantul The Oak nu onorează un Stimulent solicitat spre utilizare, veți avea opțiunea de a anula comanda dumneavoastră și a primi o rambursare integrală. Dacă comanda a fost livrată deja, Restaurantul nostru este obligat să onoreze Stimulentul.
 
8.3. Unele Stimulente pot fi utilizate doar o singură dată pentru un utilizator (“Stimulente cu Utilizare Singulară”). Dacă ați utilizat un Stimulent cu Utilizare Singulară pentru o comandă și respectiva comandă este anulată din orice motiv, veți avea dreptul de a solicita respectivul Stimulent spre utilizare la o altă comandă cu condiția ca Regulile privind Stimulentele și data expirării să fie respectate și fără nicio limitare a drepturilor The Oak de a refuza Stimulentul.

9. ANULARE
 
9.1. Înțelegeți faptul că comanda dumneavoastră poate fi procesată imediat după ce ați plasat comanda și, ca atare, dreptul dumneavoastră de a anula sau modifica comanda este limitat. În cazul în care doriți să anulați sau să modificați o comandă trebuie să contactați Restaurantul The Oak, imediat, la informațiile de contact furnizate. În plus, oricare rambursări de costuri de livrare pot depinde de aprobarea Prestatorului de Livrări.
 
9.2. Ne rezervăm dreptul de a anula orice comandă care se bazează pe informații inexacte. O comandă poate fi anulată de către Restaurantul nostru chiar și după ce ați primit un email care vă indică acceptarea comenzii. The Oak își rezervă dreptul de a anula orice comandă, înainte de sau după acceptare, și vă va notifica imediat cu privire la oricare asemenea anulare. Nu vi se vor factura comenzile anulate în conformitate cu prezenta clauză. Oricare plată efectuată înainte de anularea unei comenzi de către The Oak va fi rambursată, de regulă utilizând aceeași metodă pe care ați utilizat-o pentru plata comenzii dumneavoastră.
 
9.3. Nu aveți dreptul să retrageți comanda dumneavoastră plasată prin Web Site sau Aplicații, dacă și atunci când aceasta vizează livrarea de bunuri, care: (a) sunt pasibile de deteriorare sau expiră rapid, sau (b) sunt făcute la specificațiile consumatorului sau personalizate. The Oak, la libera sa alegere, va stabili dacă o comandă se încadrează în oricare dintre cele două situații menționate mai sus.

10. PREȚ, PLATĂ ȘI POLITICĂ DE RAMBURSARE
 
10.1. Prețul oricăror Produse va fi indicat pe Web Site-ul nostru și în Aplicațiile noastre. Prețurile includ TVA. Prețurile se pot modifica în orice moment, însă modificările nu vor afecta comenzile cu privire la care v-a fost transmis Emailul de Confirmare, exceptând cazul unei erori evidente de preț, când vă vom notifica cât mai curând posibil cu privire la această problemă. Aveți dreptul să anulați comanda dumneavoastră de îndată ce vă notificăm cu privire la orice modificare a prețurilor.
 
10.2. Plata pentru toate Produsele poate fi efectuată:
 
  1. în numerar către persoana care livrează comanda, la livrarea Produselor;
  2. în numerar către Restaurantul The Oak, la ridicarea Produselor din locația Restaurantului.
 
10.3. Toate vânzările sunt finale dată fiind natura produselor de a nu fi potrivite pentru revânzare. Dacă nu primiți comanda sau dacă lipsește un articol din comandă trebuie să contactați Restaurantul în termen de 24 de ore de la data la care a fost confirmată comanda dumneavoastră.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII
 
11.1. The Oak depune toate eforturile ca informațiile disponibile pe Web Site și în Aplicații să fie corecte și actualizate, însă nu garantează autenticitatea și deplinătatea conținutului și nu își asumă termene pentru actualizarea informațiilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel pe Web Site sau în Aplicații (după caz). The Oak depune toate eforturile pentru a furniza Serviciile în vederea utilizării normale de către Utilizator/ Utilizatorul Înregistrat, dar nu este obligat și nu garantează că Serviciile furnizate vor satisface cerințele Utilizatorului/ Utilizatorului Înregistrat sau că Serviciile vor fi continue, la timp și sigure. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții de Utilizare, Utilizatorul/ Utilizatorul Înregistrat declară că utilizarea Serviciilor furnizate va fi în întregime pe riscul său și pe răspunderea sa, și este de acord că The Oak nu va fi răspunzător pentru orice daune care pot fi suferite de către Utilizator/ Utilizatorul Înregistrat în cursul utilizării Serviciilor, Web Site­ului sau Aplicațiilor, exceptând cazul în care respectivele daune sunt cauzate de The Oak în mod intenționat sau sunt datorate culpei sale grave.
 
11.2. În măsura permisă de lege, The Oak furnizează Serviciile, Web Site­ul și Aplicațiile în forma “existentă” și “disponibilă” și nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, privind conținutul sau disponibilitatea Serviciilor, sau privind faptul că acestea vor fi furnizate la timp și fără erori sau că defectele vor fi corectate. Sub rezerva celor prevăzute mai jos, Restaurantul The Oak nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră pentru oricare pierderi sau daune directe, indirecte, speciale sau conexe născute din contract, în baza legii (inclusiv neglijență) sau care iau naștere altfel din utilizarea dumneavoastră sau imposibilitatea dumneavoastră de utilizare a Serviciilor noastre. În cazul în care The Oak este găsit răspunzător față de dumneavoastră, răspunderea noastră totală cumulată este limitată la prețul de cumpărare al Produselor pe care l­e-ați plătit în cadrul comenzii dumneavoastră. Acest lucru nu include sau limitează în niciun mod răspunderea The Oak pentru orice problemă pentru care ar fi ilegal să excludă sau să încerce să excludă răspunderea, inclusiv răspunderea pentru decesul sau vătămarea personală cauzată de neglijență sau pentru fraudă sau declarație frauduloasă.
 
11.3. The Oak nu va fi răspunzător pentru daunele sau pierderile de profit suferite de către Utilizator/Utilizatorul Înregistrat sau oricare terți, născute ca urmare a încetării, modificării sau limitării Serviciilor sau dezactivării Contului de Utilizator, datorită încălcării de către Utilizator/Utilizatorul Înregistrat a acestor Termeni și Condiții de Utilizare sau a legislației în vigoare, sau datorită unor informații sau decizii emise de autorități competente.

12. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 
12.1. Toate drepturile, titlurile sau interesele în și cu privire la Servicii sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a The Oak, în calitate de deținător sau licențiat al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Web Site­ului nostru și Aplicațiilor noastre și asupra materialului publicat pe acestea. Aceste opere sunt protejate de drepturi de autori, mărci, legi române și alte tratate internaționale. Nicio prevedere din acești Termeni și Condiții de Utilizare nu vă conferă dreptul de a utiliza numele The Oak sau oricare dintre mărcile, logo­urile, numele de domeniu, alte caracteristici comerciale distinctive sau alte materiale protejate prin drepturi de autor ale The Oak. Oricare păreri, comentarii sau sugestii pe care le puteți furniza cu privire la The Oak sau Servicii sunt voluntare în întregime și The Oak va fi liber să utilizeze aceste păreri, comentarii sau sugestii astfel cum consideră corespunzător și fără nicio obligație față de dumneavoastră. Nu puteți copia, reproduce, republica, descărca, difuza, transmite, pune la dispoziția publicului sau utiliza altfel niciun conținut de pe Web Site­ul nostru sau din Aplicațiile noastre, inclusiv text, elemente de design, grafică, interfețe și ilustrații, în niciun mod, exceptând pentru utilizarea acestora în scop personal, necomercial.
 
12.2. Serviciile pot conține link­uri la site­uri sau resurse ale terților. Confirmați și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători pentru: (i) disponibilitatea sau acuratețea respectivelor site­uri sau resurse sau (ii) conținutul, produsele sau serviciile aflate pe sau disponibile din respectivele site­uri sau resurse. Link­urile la respectivele site­uri sau resurse nu constituie nicio aprobare sau asociere de către sau a The Oak cu privire la respectivele site­uri sau resurse sau conținutul, produsele sau serviciile disponibile din respectivele site­uri sau resurse. Recunoașteți responsabilitatea exclusivă pentru și vă asumați întreg riscul ce derivă din utilizarea de către dumneavoastră a oricăror asemenea site­uri sau resurse.

13. ȘTERGEREA, SUSPENDAREA SAU ÎNCHIDEREA CONTULUI DE UTILIZATOR
 
13.1. Fiecare Utilizator Înregistrat este îndreptățit să șteargă Contul său de Utilizator contactând The Oak la comenzi@theoak.ro. The Oak se va conforma oricărei cereri de dezactivare în termen de 30 de zile de la primirea respectivei cereri.
 
13.2. Oricare dezactivare nu va afecta obligațiile unui Utilizator Înregistrat față de The Oak sau terți potrivit sau ca urmare a Termenilor și Condițiilor de Utilizare (incluzând, dar fără limitare la proprietate intelectuală, despăgubire și limitare a răspunderii), menite să subziste respectivei dezactivări.
 
13.3. The Oak poate dezactiva un Cont de Utilizator sau să suspende accesul la Servicii, Web Site și/sau Aplicații în cazul în care un Utilizator Înregistrat încalcă Termenii și Condițiile de Utilizare sau pentru altă conduită necorespunzătoare, la libera alegere a The Oak și fără notificare prealabilă.
 
13.4. În cazul dezactivării Contului de Utilizator, The Oak va fi îndreptățit să sisteze imediat accesul respectivei persoane la Servicii, Web Site și Aplicații. În acest caz, The Oak nu va fi răspunzător pentru daune și pierderile de profit suferite de către Utilizatorul Înregistrat sau terți, născute ca urmare a sistării accesului la un Cont de Utilizator.

14. DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI COLECTAREA INFORMAȚIILOR
 
14.1. Colectăm anumite date cu privire la dumneavoastră ca urmare a utilizării Serviciilor noastre de către dumneavoastră.Vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate la theoak.ro/politica-de-confidentialitate/ pentru mai multe detalii privind modul în care gestionăm informațiile colectate.

15. MATERIALUL SAU DATELE ÎNCĂRCATE
 
15.1. Oricare material pe care îl încărcați pe Web Site­ul nostru sau în Aplicațiile noastre, sau datele pe care le colectăm potrivit Secțiunii 14 de mai sus, vor fi considerate neconfidențiale și nepurtătoare de drepturi, și dumneavoastră confirmați și sunteți de acord că vom avea dreptul de a utiliza, copia, distribui, vinde și dezvălui terților oricare asemenea material sau date în orice scop legat de activitatea noastră. În măsura în care respectivul material este protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, ne acordați o licență perpetuă, globală, scutită de redevențe, pentru a utiliza, copia, modifica, distribui, vinde și dezvălui terților oricare asemenea material sau date în oricare scop aferent activității noastre. În cazul în care aceste date constituie date cu caracter personal, prelucrarea acestora va fi făcută în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate și legislația aplicabilă.

16. MODIFICĂRI
 
16.1. Putem revizui acești Termeni și Condiții de Utilizare în orice moment prin modificarea acestei pagini. Este de datoria dumneavoastră să verificați această pagină periodic și să luați cunoștință de orice modificări aduse, având în vedere că sunt obligatorii pentru dumneavoastră. Confirmați și sunteți de acord că continuarea utilizării Serviciilor noastre va constitui acceptarea de către dumneavoastră cu privire la oricare prevederi din Termenii și Condițiile de Utilizare astfel cum acestea pot fi aplicabile la momentul la care utilizați Serviciile prin Web Site sau Aplicații. În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile din Termenii și Condițiile de Utilizare, vă rugăm să solicitați dezactivarea Contul dumneavoastră de Utilizator și să întrerupeți utilizarea Serviciilor noastre prin Web Site și/sau Aplicații.

17. SEPARABILITATE
 
17.1. Dacă oricare prevedere din acești Termeni și Condiții de Utilizare va fi considerată nulă, ilegală sau neaplicabilă, acest lucru nu va atrage nulitatea tuturor prevederilor sau altor părți din acestea. Prevederea nulă va fi înlocuită de norme de drept imperative sau de practica sau cutumele consacrate și restul prevederilor vor continua să fie în deplină vigoare și efect.

18. ÎNTREG ACORDUL
 
18.1. Acești Termeni și Condiții de Utilizare, împreună cu Politica de Confidențialitate, conțin întreg acordul între părți cu privire la obiectul acestora și înlocuiesc toate acordurile, aranjamentele și înțelegerile anterioare între părți cu privire la obiectul acestora.

19. LEGE ȘI JURISDICȚIE
 
19.1. Acești Termeni și Condiții de Utilizare sunt guvernate de legea română și instanțele române vor avea competența asupra oricărei pretenții născute din sau cu privire la oricare utilizare a Serviciilor noastre.
 
19.2. Începând cu 15 februarie 2016, un mecanism alternativ de soluționare a diferendelor este disponibil pentru consumatorii ce achiziționează bunuri sau servicii on­line. Mai multe informații despre și acces la platforma on­line soluționare a diferendelor puteți găsi prin accesarea următorului link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.